Brænde

Pr skovrummeter

Gran

Løv

I længde af 2 m

212,50

325,00

Skåret og kløvet i længde af ca. 25 cm

400,00

525,00

Skåret og kløvet brænde i sække*

430,00

550,00

* Depositum pr. sæk kr. 100,00.

Brændet kan skæres i anden længde efter aftale.

Levering kr. 5,00 pr. kørt km.

Alle priser er inkl. moms.

(Ingen levering af brænde før primo 2013)

Bestilling: Mobil 3068 2831 eller mail: spk@post1.dknet.dk 

 

 

Steffen Koefoed, Siegårdsvejen 4, 3720 Åkirkeby  cvr. nr. 30057619                                                                                        Opdateret 06-11-2012